algemeen

Dingen vallen meestal naar beneden. Het ene valt al wat sneller dan het andere. Wat gebeurt er als je papier laat vallen? En een boek?

Dit heb je nodig:

  • Vel papier
  • Boek
  • Schaar
Volgende stap

Ga als volgt te werk:

1. Knip een stuk papier af dat net iets kleiner is dan het boek.

2. Houd het papier in je ene hand en het boek in je andere.

3. Laat het vel papier en het boek gelijktijdig vallen.

4. Leg nu het vel papier op het boek.

5. Laat het boek met het papier erop vallen.

Volgende stap

Bespreek met elkaar:

  • Wie komt er eerst beneden? Het boek of het vel papier? Hoe komt dit denk je?

  • Hoe komt het dat het boek en het papier samen beneden komen als je ze op elkaar legt?
Volgende stap

Zo zit dat dus!

Een vel papier is licht en dan de lucht niet zo goed wegduwen. Een boek is iets zwaarder en kan daarom de lucht iets beter wegduwen. Daarom valt een boek sneller. Als je het vel papier op het boek legt, dan duwt het boek de lucht weg voor het papier en kan het papier even snel vallen als het boek.

Volgende stap

Extra uitleg?

Als er geen lucht was, dan zouden zware en lichte voorwerpen even snel vallen. Maar er is wel lucht en een vallend voorwerp moet die lucht dus wegduwen (= luchtweerstand). De snelheid waarmee een voorwerp valt hangt af van de zwaartekracht en de luchtweerstand. Omdat de zwaartekracht bij zware voorwerpen groter is, hebben ze minder last van de luchtweerstand en kunnen ze sneller vallen dan lichte voorwerpen.

 

Bron: proefjes.nl

Willekeurige vraag
Zoek dit uit!

sdflk jsdflk sdfjkl