de-wip

Een vraag over hefbomen.

In een speeltuin staan er drie soorten wippen. Jij en je tante besluiten op de wip te gaan zitten. Je wil jouw tante naar boven krijgen op de wip.


Bij welke wip lukt dit jou het best?

Volgende stap
de-wip

Tip: jouw tante weegt ongeveer 60kg en jij weegt 30kg.

a. bij wip A


b. bij wip B


c. bij wip C

Volgende stap
de-wip

De wip werkt als een balans (principe hefboom). Een balans is in evenwicht als het product van gewicht en afstand van het gewicht tot het steunpunt (rode driehoek) aan beide zijden gelijk zijn. Wil jij je tante naar boven krijgen dan moet het product van jouw gewicht en de afstand tot het steunpunt minstens gelijk zijn aan het product van het gewicht van jouw tante en de afstand van jouw tante tot het steunpunt. 
Aangezien jouw gewicht kleiner is dan dat van jouw tante moet aan jouw kant van de wip de afstand tot het steunpunt groter zijn dan aan de kant van de tante. 


Het juiste antwoord is dus oplossing B.


Bron: Technologie Olympiade

Willekeurige vraag
Zoek dit uit!

sdflk jsdflk sdfjkl